Puslapiai

2015 m. gruodžio 23 d., trečiadienis

Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkas Rolandas Kučiauskas

LIMK siūlymu į Bendrojo ugdymo tarybą įtrauktas Rolandas Kučiauskas. Vakar dienos posėdyje jis išrinktas jos pirmininku.

Sveikinimai ir linkėjimai gerų darbų Lietuvos mokykloms

ŠMM pranešimas
http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/darba-pradejo-bendrojo-ugdymo-taryba

2015 m. gruodžio 22 d., antradienis

Geros mokyklos koncepcija

Džiugu, jog jau turim oficialią Geros mokyklos koncepciją.  Gal ir mūsų 1996 – 1998 metų LIMK konferencijos, skirtos geros mokyklos idėjoms, turėjo tam įtakos :) 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministre-a-pitreniene-patvirtino-geros-mokyklos-koncepcija

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis

2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis

2015 metų konferencijos medžiaga, nuotraukos


Sveiki,

Konferencijos skaidres (Aidos Šimelionienės)  galite rasti puslapyje https://drive.google.com/file/d/0B92yoADKW20VWUlJS0hZdDZ0TE0/view

Nuotrauku galite rasti čia  (Elenos)

Jei turit kuo pasidalinti iš konferencijos atsiųskit man nuorodą ar tiesiog failus, persiųsiu visiems...

Pagarbiai,
Vaino Brazdeikis


2015 m. lapkričio 17 d., antradienis

Ne) pasakos apie Limką ir Ėmtėpė epilogo (po 10 metų) interpretacija su užraukimu


Je, ponia Šėmėmė, tikrai amžinai žvali, vis važinėja – tai čia, tai ten vos akimirksniui tepasirodo, na, tokiais juodais rūbais apsitaisiusi. Nėra kada užsibūti – valdos gi plačios: nuo Vilniaus kalvų iki pačių Gėsalų brūzgynų Palatvijyje. Kad ir tą istorinį vėlų rudens vakarą po ilgų kalbų, kaip atpažinti gabiuosius vaikus, kantriai belaukianti pedagogų minia gimnazijoje prie didmiesčio priemiesčio „ulytėlės“ („čiud rud – tra lia lia“) su progimnazijos vaikučiais staiga trumpam išvydo susirūpinusią, išsiilgusią savo anūkėlių ponią Šėmėmė. Josios kalba su žemaitišku užtaisu ir užraitymu, ypatingai Akvariume su kitomis žuvelėmis, dar po ašarą akyje ir balse anūkėliams – Lyderiams ir Lyderėms (kurių, beje, tiek priviso, kad nebesupaisysi, kuris čia tikras, o katras apsišaukėlis) taip visiems įsiminė, kad ir puotoje palei Ąžuolų Būdą ne kartą buvo paminavota dėl dovanų talentingiems vaikeliams ir jų vedliams. Lyderiai ir lyderės šoko, dainavo, valgė (o tai buvo kartojama!) iki pirmųjų gaidžių, o jų motė, deja, dar „labanakt“ pasakiusi gimnazijoje su progimnazijos vaikučiais jau ilsėjosi savuose palociuose, kad paryčiais vėl galėtų lėkti Žemaitijos link.
Je, je! O ką Limkas?! Ėmtėpė, jo pačiutė, kai pinigai pasibaigė (žinot, kaip su tomis moteriškėmis būna!) kažkur dingo. Vienas veikėjas sakė matęs su fotoaparatu rankose, kitam per Skype išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu kvalifikaciją kėlusi. O ką Limkas – jis ir toliau jaunas, tiesa, ir dailumas nepranykęs, kai kiti beῆdrai jau protezais barškina, daug ko matęs, daug kur buvęs, po pasaulį pasiblaškęs, apie naują turtingą Damą galvoja, planus kuria, kokią, kaip dabar sakoma, partnerystės sutartį sudaryti, arba paprastai šnekant – su kuo skudurus sumesti. Žodžiu, Limkui naujos vadõs reikia. Sako, dabar sveiki robočiukai gimstą...
Kai (ne)pasaką baigiau (užraukiau), proginis firminis žadintuvas „Limk 20 metų – 2015“ (be „batareikų“), kurį klubo bendraminčiai nusprendė Selemoje (ties Ąžuolų Būda, visai netoli Kazlų Rūda, o ir Marijampolė ne už kalnų) dovanoti man, šios ir anos sueigos Plunksnadraskiui, įteiktas Kaune, automobilių stovėjimo aikštelėje prie „Molo“, matant šiems liudininkams: Vainõ Brazdeikiui, Elenai Stasiulienei, Pranui Vėželiui ir Linai Janulytei, jau rodė pasimatymo Užupio gimnazijoje po metų laiką.

Iš gilumų, nuo pačių užkulnių, pagarbiai

Vytautas Bigaila

2015 m. lapkričio 13 d., penktadienis

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir organizavusiems konferencijoje

Jau galime susipažinti su informacija ŠMM spaudos pranesime
ŠMM spaudos pranešimas

2015 m. lapkričio 11 d., trečiadienis

2015 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

Klubo konferencija skirta 20 - mečiui pažymėti

Sveiki,

2015 metų lapkričio 12-13 dienomis kviečiame į kasmetinę Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo konferenciją „Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir ugdymas“. Konferencijos vieta: Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija ir gimnazija (Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno rajonas 53216). Konferencija skirta Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo (LIMK) 20-mečiui.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti LIMK nariai, klubo mokyklų atstovai (1-3 asmenys). Nakvynė organizuojama renginių centre „Selemos kiemas“ (Kazio Griniaus g. 25, Selema, Kazlų rūdos sav.)

Registracija iki š.m. spalio 31 dienos. Registracijos forma: https://goo.gl/EeKg5X
Konferencijos dalyviams bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Konferencijos dalyvio mokestis – 35 € (maitinimo, nakvynės ir vakaronės išlaidos, kvalifikacijos pažymėjimas, kitos organizacinės išlaidos) arba 25 €, jei nakvynė nereikalinga. Dalyvio mokestį bus
galima sumokėti pavedimu po konferencijos, pagal konferencijos metu gautas sąskaitas.

Laukiame konferencijoje.

2015 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis

Su Rugsėjo 1 d.


Atjudėjo Rugsėjo pirmoji: šilta, graži mokslo ir žinių šventė...
Greit ji ir išjudės iš mūsų kiemo, bet būtų puiku, kad tą šilumą išliktų mumyse visus ateinančius mokslo metus.

Su šventė mielieji

Vaino Brazdeikis
LIMK

2015 m. liepos 30 d., ketvirtadienis

Peržiūrėdamas archyvus radau dešimtmečio pasaka....
Gal kas sugalvos ir dvidešimtmečiui skirtą

Vytautas Bigaila
 (Ne)pasaka apie Limką ir Ėmtėpė

Nuo senų, gal neatmenamų laikų gyvena garsiame Vilniaus mieste ponia Šėmėmė. Ana visur važinėja, viskas jai rūpi, o labiausiai tai mokyklos. Būdama jau geruose metuose, nekaltai padedant Lyderių-1 ir Lyderių-2 komandoms, susilaukė sūnelio Limko, skaistaus bernelio, jau ankstyvoje vaikystėje pasižymėjusio protu, žingeidumu, savarankiškumu, įvairiausiais kitais gabumais.
Augdamas dailiu, gražaus stoto jaunikaičiu, pradėjo jaunuose metuose vilioti mergeles. Neilgai trukus susižavėjo dailia ir, beje, turtinga Ėmtėpė, bet supratęs ir sužinojęs (kažkaip mums nežinomais keliais) turintis su ja kraujo ryšių, kreipėsi išsiaiškinti, išnarplioti tuos painius santykius į ponią Šėmėmė, kuri ryžosi visus šitos istorijos kaltininkus ir pagalbininkus sukviesti Palangon ir atskleisti tikrąją tiesą.
Ne dieną ir ne dvi, ilgai galingoji ir įtakingoji motė Šėmėmė aiškino ir pati aiškinosi šiuos santykius, tik per visokius rūpesčius užmiršo, tiesiog niekaip negalėjo atsiminti, kas yra jos dukters Ėmtėpė tėvas – ar tas Ilgabarzdis Inteligentas, ar tas Kurorto Poetas, o gal visiems Pažįstamas Politikas, rasit dar Kažkuris Kitas.
Limkas, išaugęs gana praktiškas ir linkęs į avantiūrą jaunikaitis, suprasdamas, kad mergelė Ėmtėpė nėra tikra jo sesuo, nes jiedu ne vieno tėvo, pasipiršo jai ten pat Palangoje, ant jūros tilto už posūkio, pliaupiant lietui ir pučiant žvarbiam gruodžio vėjui. O kol šiedu svaigo  vienas kito glėbyje, kviestiniai, tarpe kurių puikavosi pirmoji pamergė Virtuali Aplinka ir jos pabrolys Švisas, dar visur nosį kaišiojantis, dabar vadinamas vestuvių organizatoriumi Intranetas, šnekučiavosi apie stipriai padidintas algas ir tuomi didžiai džiaugėsi, niekaip nesumąstė, kaip reikėsią atsidėkoti už padovanotą papildomą valandą.
Nedelsiant buvo iškelta puota. Giminės ir artimieji jauniesiems linkėjo turtingų, kūrybingų metų, vaikų. Skambant paskutiniajam palinkėjimui, kelios pakaušusios svetės apkalbėjo, kad vaikai dėl tokios kraujomaišos galį gimti su nukrypimais, nemokėsiantys naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, kaip antai, Smart Bord lenta ir pan.
Bet plepalai ir lieka plepalais. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj suturėjau.

Epilogas (po 10 metų).

Ponia Šėmėmė, amžinai žvali, ir toliau važinėja, visus riktuoja, bet jau rūpinasi Ėmtėpė ir Limko vaikais, pavadintais Lyderio ir Lyderės vardais – savo senelių garbei bei jų neblėstančiai šlovei. Tuo tarpu Ėmtėpė ir Limkas keliauja po Vakarų Europą. Ilgėlesniam laikui stabtelėjo Škotijoje, - iš ten kartais kalėdiniais varpeliais paskambina saviesiems. Žada išvykti dar toliau – už Atlanto, į pačią Kanadą.

2015 m. liepos 28 d., antradienis


LIMK dvidešimtmečio konferencija vyks lapkričio 12 - 13 d. Kauno r. Garliavos Jonučių mokykloje.

2014 gruodžio 5 dieną Kretingos Marijono Daujočio pagrindinė mokykla, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno r, Garliavos Jonučių progimnazija įstojo į klubą. Sveikiname naujas klubo nares !