Puslapiai

2015 m. liepos 30 d., ketvirtadienis

Peržiūrėdamas archyvus radau dešimtmečio pasaka....
Gal kas sugalvos ir dvidešimtmečiui skirtą

Vytautas Bigaila
 (Ne)pasaka apie Limką ir Ėmtėpė

Nuo senų, gal neatmenamų laikų gyvena garsiame Vilniaus mieste ponia Šėmėmė. Ana visur važinėja, viskas jai rūpi, o labiausiai tai mokyklos. Būdama jau geruose metuose, nekaltai padedant Lyderių-1 ir Lyderių-2 komandoms, susilaukė sūnelio Limko, skaistaus bernelio, jau ankstyvoje vaikystėje pasižymėjusio protu, žingeidumu, savarankiškumu, įvairiausiais kitais gabumais.
Augdamas dailiu, gražaus stoto jaunikaičiu, pradėjo jaunuose metuose vilioti mergeles. Neilgai trukus susižavėjo dailia ir, beje, turtinga Ėmtėpė, bet supratęs ir sužinojęs (kažkaip mums nežinomais keliais) turintis su ja kraujo ryšių, kreipėsi išsiaiškinti, išnarplioti tuos painius santykius į ponią Šėmėmė, kuri ryžosi visus šitos istorijos kaltininkus ir pagalbininkus sukviesti Palangon ir atskleisti tikrąją tiesą.
Ne dieną ir ne dvi, ilgai galingoji ir įtakingoji motė Šėmėmė aiškino ir pati aiškinosi šiuos santykius, tik per visokius rūpesčius užmiršo, tiesiog niekaip negalėjo atsiminti, kas yra jos dukters Ėmtėpė tėvas – ar tas Ilgabarzdis Inteligentas, ar tas Kurorto Poetas, o gal visiems Pažįstamas Politikas, rasit dar Kažkuris Kitas.
Limkas, išaugęs gana praktiškas ir linkęs į avantiūrą jaunikaitis, suprasdamas, kad mergelė Ėmtėpė nėra tikra jo sesuo, nes jiedu ne vieno tėvo, pasipiršo jai ten pat Palangoje, ant jūros tilto už posūkio, pliaupiant lietui ir pučiant žvarbiam gruodžio vėjui. O kol šiedu svaigo  vienas kito glėbyje, kviestiniai, tarpe kurių puikavosi pirmoji pamergė Virtuali Aplinka ir jos pabrolys Švisas, dar visur nosį kaišiojantis, dabar vadinamas vestuvių organizatoriumi Intranetas, šnekučiavosi apie stipriai padidintas algas ir tuomi didžiai džiaugėsi, niekaip nesumąstė, kaip reikėsią atsidėkoti už padovanotą papildomą valandą.
Nedelsiant buvo iškelta puota. Giminės ir artimieji jauniesiems linkėjo turtingų, kūrybingų metų, vaikų. Skambant paskutiniajam palinkėjimui, kelios pakaušusios svetės apkalbėjo, kad vaikai dėl tokios kraujomaišos galį gimti su nukrypimais, nemokėsiantys naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, kaip antai, Smart Bord lenta ir pan.
Bet plepalai ir lieka plepalais. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj suturėjau.

Epilogas (po 10 metų).

Ponia Šėmėmė, amžinai žvali, ir toliau važinėja, visus riktuoja, bet jau rūpinasi Ėmtėpė ir Limko vaikais, pavadintais Lyderio ir Lyderės vardais – savo senelių garbei bei jų neblėstančiai šlovei. Tuo tarpu Ėmtėpė ir Limkas keliauja po Vakarų Europą. Ilgėlesniam laikui stabtelėjo Škotijoje, - iš ten kartais kalėdiniais varpeliais paskambina saviesiems. Žada išvykti dar toliau – už Atlanto, į pačią Kanadą.

2015 m. liepos 28 d., antradienis


LIMK dvidešimtmečio konferencija vyks lapkričio 12 - 13 d. Kauno r. Garliavos Jonučių mokykloje.

2014 gruodžio 5 dieną Kretingos Marijono Daujočio pagrindinė mokykla, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno r, Garliavos Jonučių progimnazija įstojo į klubą. Sveikiname naujas klubo nares !